Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Webs d'interès Webs d'interès Mapa web Mapa web
Tornar a la pàgina principal Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 20-04-2021
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
ruta Actualitat > Notícies > Comunicat de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària
Comunicat de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària
Tornar Tornar
20/03/2020
 

AVÍS IMPORTANT: Tancament d'oficines i suspensió de terminis

 

D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, i en aplicació de les mesures excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona, davant la situació generada per l'evolució del coronavirus covid-19, i amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia, les instal·lacions de l’Organisme de Gestió Tributària (oficines centrals i territorials i punts d'informació), romandran tancades.

 

L’atenció al contribuent, es mantindrà a través dels següents canals:

-          Telemàtica (orgt.diba.cat). També podreu presentar escrits a través del registre telemàtic.

-          Correu electrònic, a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat , a través de la qual es rebran i contestaran consultes.

 

Recordeu, tanmateix, que els terminis administratius i judicials, tant de prescripció com de caducitat, estan suspesos, així que si teniu algun tràmit pendent no us heu de preocupar, perquè el podreu fer quan finalitzi aquesta situació.

 

Per ampliar informació podeu accedir a la web de l’Organisme a través del següent enllaç:

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/Index


NOVETATS DE L’ORGANISME AUTÒNOM  DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

S’AMPLIEN ELS TERMINIS DE PAGAMENT D’IMPOSTOS

Amb la voluntat de mantenir-vos informats de l’estat de la gestió que està desenvolupant  l’Organisme, respecte de la  recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, us indiquem seguidament l’operativa que s’està seguint, a la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19

Recaptació voluntària

 - Els terminis de pagament  en voluntària de les liquidacions  que es troben en període de cobrament el dia 18 de març,  han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020. 

 - Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat  fins el 20 de maig de 2020. 

- Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben  en període voluntari de pagament:  estem preparant l’acord de la seva pròrroga (fins el 20 de maig o el 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins el 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles).  

 D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament i facilitarem el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat. 

Recaptació executiva

Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de març,  pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel  que es declara l’estat d’alarma per a  la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  els terminis dels procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació excepcional que estem vivint, no estem dictant  provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu. 

Fraccionaments, ajornaments  

 El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall: 

 - Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment  entre el 18 de març  i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020. 

- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020. 


Multes de trànsit  

Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no estem realitzant cap actuació.   

Atenció als contribuents 

 L’atenció al contribuent es continua prestant a través dels següents canals:  
 - Telemàtica (www.orgt.diba.cat) 
 - Correu electrònic, a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat, a través de la qual es podrà rebre i contestar consultes. 
 I en aquest moment estem gestionant amb l’operador telefònic la possibilitat d’obrir línies telefòniques per poder prestar també l’atenció al contribuent per aquesta via. 
 
Padró de l’Impost sobre béns immobles (IBI). 

El personal de l’Organisme està treballant en la preparació del padró d’aquest impost, i estarà ultimat en els propers dies, de manera que es pugui iniciar el seu cobrament en  les dates previstes, d’acord amb el calendari fiscal corresponent al vostre municipi, degudament aprovat, o bé en les dates que determineu, pel cas que vulgueu modificar aquest calendari(*). 
(*) En aquest sentit l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada està treballant per tal d’ajornar el calendari fiscal de l’IBI previst amb l’ORGT. 
Es comunicarà així que tinguem la confirmació per part d’aquest Organisme. 

Aquestes són  les mesures que hem adoptat a la vista de la situació actual, però donada la incertesa respecte a com evolucionarà, haurem d’anar analitzant la situació i, en el seu cas, efectuar els ajustos i modificacions necessaris, dels que us mantindrem informats.  

Imatge
FotoImatge
    Ajuntament | Major, 91-93 | 08250 Sant Joan de Vilatorrada |ajuntament@santjoanvilatorrada.cat
Tel. 938 764 040 | Fax 938 764 440 | Contactar administrador | Avís legal | Crèdits | Accessibilitat
Logotip Diputació de Barcelona