Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Webs d'interès Webs d'interès Mapa web Mapa web
Tornar a la pàgina principal Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 14-12-2019
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
ruta Seu Electrònica > Serveis i tràmits > Gestió tributària i Tresoreria > Sol·licitud per canvi de domicili vehicle i altres variacions de dades
Sol·licitud per canvi de domicili vehicle i altres variacions de dades
En què consisteix:

En el supòsit de l’empadronament al municipi de titulars de vehicles, aquests han de sol•licitar el canvi de domicili del vehicle a la Prefectura General de Trànsit de Barcelona. La llei també estableix que qualsevol variació en el nom, cognoms o domicili del titular del permís o llicència de circulació que no impliqui canvi de titularitat s’haurà de comunicar a la Prefactura de Trànsit que l’hagi expedit o a la de la província del nou domicili, i que és la Prefactura qui ho comunica als Ajuntaments corresponents.

Aquest tràmit pot ser gestionat per l’ORGT – Manresa, el qual lliurarà la documentació presentada per les persones interessades a l’esmentat organisme competent.
 
Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió:
 
PRESENCIALMENT:
- Sol·licitud, signada per la persona interessada (imprès ORGT)
- DNI, en vigor i fotocòpia (si el vehicle té més d’un titular, una sol•licitud per titular)
- Permís o llicència de circulació (original i fotocòpia)
- Fitxa tècnica on consti la última I.T.V. (original i fotocòpia)
- Un sobre franquejat amb el nom i domicili del titular
- Certificat d’empadronament en el cas que l’adreça del DNI no sigui correcta
- En el cas d’un menor:
• DNI del titular i del pare, mare o tutor (original i fotocòpia)
• Fotocòpia del llibre de família

NOTA: El sistema de finestreta única, no podrà ser utilitzat per les persones jurídiques, que hauran d’adreçar-se directament a la Prefectura General de Trànsit.

 
 
NORMATIVES:
- L’article 94 del Text refós de la L.R.H.L., aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març
- L’article 30.2 del Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Vehicles

 
 
 
On es sol·licita:

A la Prefectura General de Trànsit

A l’Organisme de Gestió Tributària:
- Adreça: C/ Major, 36. 08240 Manresa
- Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Per a més informació:
- Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament (1a planta)
- Horari: De dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores
- Telèfon: 93 876 40 40
Documents
Enllaços relacionats
    Ajuntament | Major, 91-93 | 08250 Sant Joan de Vilatorrada |ajuntament@santjoanvilatorrada.cat
Tel. 938 764 040 | Fax 938 764 440 | Contactar administrador | Avís legal | Crèdits | Accessibilitat
Logotip Diputació de Barcelona