Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 25 de novembre de 2021

Aquest dijous a les 20.00 hores
Cartell informatiu del ple.
Cartell informatiu del ple

Aquest dijous 25 de novembre a les 20.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. Tot i que encara no es podrà assistir de públic com a mesura preventiva contra la Covid-19, els regidors i regidores del consistori podran fer el ple a la Sala de Sessions. Ho podreu seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de 29 d’octubre de 2021 i de l’extraordinària d’11 de novembre de 2021.

2. Aprovació de la modificació de crèdit 20/2021, mitjançant modalitat de suplements de crèdits.

3. Aprovació de la bonificació del 95% de l'ICIO per obres d'especial interès per a la col·locació de finestres practicables a l'antiga cuina de l'Institut Cardener, al carrer del Sol, 13.

4. Aprovació de la bonificació del 95% de l'ICIO per obres d'especial interès per instal·lació de mòduls prefabricats per proves PCR al costat del CAP, a l'Avinguda del Torrent del Canigó, 2.

5. Donació de compte de l'informe de Tresoreria del 3r trimestre de 2021.

6. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM sector Mas Mollet, Q-Alis, Camp del Lledoner.

7. Aprovació de la liquidació i de la certificació 11 de les obres d'execució corresponents a la fase 1 del Projecte d'endegament del canal i adequació dels entorns de la Zona Esportiva.

8. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament al IV Pla d'Igualtat de Gènere de la comarca del Bages 2021-2025.

9. Aprovació de la Declaració institucional de 25 de novembre de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per a l'eliminació de la violència vers les dones.

10. Assumptes sobrevinguts.

11. Donació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats del núm. 1532 al 1782 i de les actes de les Juntes de Govern Local de 19 i 26 d'octubre i de 2 i 9 novembre de 2021.

12. Informes de Presidència i/o Regidories.

13. Precs i preguntes.