Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consells de seguretat i civisme

La Policia Local impulsa des del principi de l’autoritat democràtica la conscienciació ciutadana envers qüestions de seguretat, mobilitat i condicions d'habitabilitat al carrer.

Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement en els espais públics de la ciutat

Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement en els espais públics de la ciutat, i a ser respectats en l’exercici d’aquesta llibertat. Aquest dret es basa en el respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per a la mateixa convivència. Aquest respecte és un pressupost bàsic per a la convivència a l’espai públic.

A cap persona no li és permès, amb el seu comportament, lesionar els drets, la dignitat o la llibertat d’acció de les altres persones. De manera especial, no poden ser permeses les pràctiques abusives, discriminatòries o que comportin violència o coacció física, moral o psicològica.

És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció i consideració les persones que es trobin en circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra mena més ho necessitin.

Totes les persones han de fer un bon ús dels espais públics i dels serveis, instal·lacions, mobiliari urbà i dels elements que en formin part, respectant la seva finalitat, i atenent al dret que tenen els altres d’utilitzar-los i gaudir-ne.

Les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada han d’evitar les conductes o activitats que causin danys materials als espais públics, a les construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i elements de domini públic municipal situats en aquests espais, i també als espais, construccions, instal·lacions i béns de titularitat privada. Han d’abstenir-se també de causar molèsties innecessàries a les altres persones.

Totes les persones que es trobin al municipi de Sant Joan de Vilatorrada  tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o amb els seus agents per evitar qualsevol conducta que pugui posar en perill la convivència, que expressi una manca de respecte cap als altres o que contribueixi al deteriorament de la ciutat i el seu entorn.

Prevenció i actuació contra els robatoris

Què fer en cas de robatori?

 • Aviseu immediatament la policia, donant-los l’adreça exacta de l’establiment i un telèfon de contacte (112).
 • Sol·liciteu assistència mèdica si fos necessari (112).
 • No toqueu res que pugui servir per obtenir el rastre d’empremtes o altres indicis sobre els autors.
 • No deixeu entrar ningú al lloc on s’ha produït el robatori (habitatge, comerç).
 • Mantingueu lliure la línia telefònica fins que arribi la policia.
 • Procureu actuar amb tranquil·litat i prudència davant situacions de risc o d’intimidació. No intenteu actes heroics. Recordeu que la seguretat de les persones és el més important.
 • Fixeu-vos en les característiques físiques dels lladres i dels detalls que puguin ajudar a la policia a identificar-lo posteriorment: vestimenta, direcció de la fugida, matrícula de vehicles, etc.

Com evitar el robatori al carrer

 • Eviteu portar plegats els diners, les claus i la documentació personal (DNI, targetes, carnets, etc.) i distribuïu-los en diferents espais (butxaques, bossa o motxilles, cartera, etc.).
 • No perdeu de vista ni us separeu dels vostres objectes personals (bossa, cartera, telèfon mòbil, jaqueta, etc.).
 • Porteu únicament els diners i objectes necessaris.
 • Si porteu bosses o cistells sense tanca, no hi deixeu dins el moneder.
 • Si porteu bossa o cartera tancada i creuada en banderola, de manera visible i per davant del cos.
 • Procureu dur la cartera, el moneder, el telèfon mòbil, etc. a les butxaques interiors, i aneu amb compte amb les empentes i les aproximacions sospitoses.
 • Mireu d’utilitzar els caixers automàtics en horari d’obertura d’oficines.
 • Fora de les hores d’oficina escolliu els caixers interiors i no oblideu blocar la porta mentre sigueu a dins.
 • Protegiu-vos de la vista de desconeguts mentre opereu al caixer o remeneu diners, i rebutgeu l’ajut que us ofereixin.
 • Feu ús dels sistemes d’assistència del caixer (intèrfons o telèfons interiors) per demanar ajut si sospiteu que l’actitud d’alguna persona que és a fora.
 • Defugiu la venda ambulant. És il·legal i els productes que s’hi ofereixen són de dubtosa procedència i qualitat. Us recomanem no comprar-ne per evitar les estafes.
 • Els jocs d’atzar (trilers), els endevinadors (vidents, ‘lectors’ de mans, etc.), els captaires i altres activitats que es duen a terme al carrer sense permís sovint tenen finalitats enganyoses i constitueixen una estafa. No cal ni que us atureu.
 • Refuseu l’oferiment de flors o altres objectes fora dels establiments comercials.

Com evitar el robatori a casa

 • Procureu no acumular objectes de valor a casa. En cas de tenir-ne, feu un inventari dels objectes indicant-ne les característiques, la marca, el model i el número de sèrie de fabricació. Marqueu o graveu els objectes amb el vostre DNI per facilitar-ne la identificació si calgués.
 • Oculteu la documentació rellevant (llibretes, talonaris, pòlisses, etc.), especialment la que contingui la vostra signatura.
 • Desconfieu dels ‘serveis tècnics’ que no hàgiu sol·licitat (aigua, llum, gas, telefonia, televisió, etc.). Demaneu l’acreditació corresponent al tècnic i confirmeu per telèfon amb la companyia el servei que us ofereix.
 • Comproveu que les portes i finestres hagin queda ben tancades en sortir de casa, incloent-hi les que donen a espais comuns interiors (patis, terrats, celoberts, etc).
 • Tanqueu la porta amb clau encara que sortiu poca estona.
 • En cap cas no heu de deixar notes a la porta indicant la vostra absència.
 • Tingueu sempre controlat qui té còpia de les claus de casa vostra.
 • Canvieu el pany de la porta si heu perdut les claus.
 • Reforceu la porta amb sistemes de seguretat: blindatge, reforç en ancoratges i frontisses, espiell, cadeneta, baldó, etc.
 • Procureu no deixar indicis de la vostra absència (plantes seques, bústia plena, persianes baixades, etc.). La roba estesa, persianes mig baixades o l’activació d’un programador horari d’encesa de llums són mesures que indiquen que l’habitatge està ocupat. Demaneu a algú de confiança que tingui cura de casa vostra mentre sou fora i deixeu-li un telèfon de contacte.
 • No comenteu davant de desconeguts la intenció de marxar el cap de setmana o uns quants dies.
 • Recordeu-vos de comprovar i connectar els sistemes d’alarma, si en teniu, abans de marxar.
 • Penseu a deixar els documents i objectes de valor que tingueu en lloc segur abans de marxar.

Com evitar el robatori al teu vehicle

Al garatge de casa
 • Assegureu-vos que no entri amb vosaltres cap desconegut quan obriu la porta d’accés al garatge.
 • Espereu que es tanqui la porta darrere vostre, tant a l’hora d’entrar com de sortir, abans de reprendre la marxa. Cal regular el temporitzador al mínim.
 • Recordeu de tancar amb clau la porta d’accés de veïns quan entreu sortiu a peu del garatge.
 • Endueu-vos la targeta o comandament d’obertura del pàrquing.
 • Emporteu-vos els objectes de valor i no els deixeu dins el vehicle (targetes, documents, càmeres fotogràfiques, ordinadors personals, etc.).
 • Tanqueu el vehicle amb clau, deixant les finestres totalment tancades i l’alarma, si en teniu, connectada.
En pàrquings públics
 • Eviteu deixar objectes o paquets a la vista.
 • Aparqueu, si és possible, en una plaça propera al caixer o dins l’angle de visió del personal de vigilància o de les càmeres de seguretat.
 • Recordeu tancar el vehicle amb clau i assegureu-vos que les finestres estan totalment tancades.
 • Endueu-vos la targeta de control d’entrada.
En aparcar al carrer
 • Eviteu deixar objectes a l’interior del vehicle que siguin visibles des de fora (roba, bosses, carteres, claus, targetes, telèfons, etc.).
 • Comproveu que el volant està bloquejat, els vidres de les finestres completament tancades amb clau en baixar del vehicle.
 • Activeu els sistemes de robatori que incorpori el vehicle (alarma, desconnector, bloquejador de volant, pedals, etc.).
Mentre circuleu
 • Assegureu-vos que les portes estan bloquejades i les finestres tancades, especialment quan us atureu en un semàfor.
 • Aneu amb compte amb els netejavidres, venedors ambulants o captaires. En cap cas obriu finestres ni desbloqueu els fiadors.

Com evitar el robatori al teu comerç

 • Doteu de sistemes de tancament segur tots els accessos a l’establiment, inclosos els del magatzem patis, escales i finestres. Aquests sistemes han de poder permetre l’evacuació de les persones en cas d’emergència.
 • Instal·leu un sistema d’alarma visible des de l’exterior i connectat a una centraleta de vigilància en concert amb la policia.
 • Feu visibles tots els elements de protecció de què disposa l’establiment: alarmes, caixes de seguretat, extintors i mànegues.
 • Assegureu-vos que no resta ningú dins l’establiment abans de tancar. Recordeu-vos de connectar els sistemes d’alarma.
 • Mantingueu encès algun llum de façana durant les hores que l’establiment roman tancat. Dissuadirà la manipulació de panys i persianes.
 • Pengeu el plànol del recorregut d’evacuació del pla d’emergència, ja que en cas de necessitat facilitarà les operacions tant dels bombers com de la policia.
 • Considereu el reforç d’espais comuns (vestíbuls, escales, etc.) o elements de separació (portes i envans) si el local està situat en contigüitat amb altres edificis.
 • Si el tipus de negoci ho permet és aconsellable instal·lar un sistema de timbre i control a l’obertura de la porta d’accés, ja es tracti d’un passador o de sistemes d’activació remota.
 • És recomanable instal·lar un polsador d’alarma silenciosa.
 • Instal·leu sistemes d’intercomunicació (telèfons, intèrfons, walkie-talkies, etc.) entre les diferents zones de l’establiment.
 • Establiu codis de comunicació entre el personal de manera que en cas de qualsevol mena d’incident us pugueu comunicar sense alarmar als clients.
 • Valoreu la conveniència d’instal·lar sistemes que permetin visionar tots els racons de l’establiment (miralls, càmeres, etc.), ja que a més de facilitar la vigilància, són dissuasius.
 • Doteu de sistemes de protecció mecànics o electrònics els articles exposats a la venda i mantingueu fora de l’abast del públic els de més valors.
 • Porteu un registre dels articles en exposició la botiga i dels que tingueu el magatzem. Us ajudarà a inventariar les pèrdues després d’un robatori.
 • No espereu a fer el recompte de caixa al darrer moment, abans de tancar. És millor que ho feu acompanyats i en un lloc apartar de la vista del públic.
 • Fixeu un límit màxim de diners a la caixa registradora i aneu retirant durant el dia les quantitats de diners que l’excedeixin, deixant-hi només els que necessiteu per canviar. Segons les característiques del comerç, valoreu la conveniència d’instal·lar caixes de seguretat amb l’obertura codificada i retardada en un lloc ben visible al públic, indicant que el personal de l’establiment no hi té accés.

Com evitar un accident i normativa dels VMP

Com evitar un accident si ets vianant?

 • Heu de caminar sempre per la vorera.
 • Utilitzeu els passos de vianants i els passos amb semàfor i respecteu els senyals.
 • Abans de travessar un carrer, mireu bé a dreta i a esquerra.
 • Travesseu sempre els carrers en línia recta, no ho feu mai en diagonal.

Què fer en cas d'accident?

General
 • Els usuaris de les vies que es vegin implicats en un accident de trànsit, ho presenciïn o tinguin coneixement d’aquest, han d’auxiliar o demanar auxili per atendre les víctimes, prestar la seva col·laboració per evitar riscos majors, restablir la seguretat de la circulació i aclarir els fets.
Accidentats
 • Si ha sofert un accident amb ferits, aviseu a la Policia Local.
 • Si no hi ha ferits i no hi ha perill per la seva integritat, retireu el vehicle per restablir la circulació.
 • Si disposeu d’algú mitjà per captació d’imatges (càmera, telèfon mòbil, etc.), feu alguna foto.
 • Acompliu conjuntament amb l’altre implicat el ‘Part Amistós’. D’aquesta manera s’agilitzarà el tràmit posterior.
 • Si el contrari afectat està absent, recordeu que és la seva obligació comunicar-li les seves dades, directament o a través dels agents de l’autoritat.
 • Comuniqueu a la vostra companyia d’assegurances, tan aviat com es pugui, la informació sobre l’accident.
Víctimes o familiars
 • No dubteu en demanar als agents de la Policia Local qualsevol informació o pregunta que tingueu al respecte.
 • Per qualsevol tràmit administratiu posterior, cal que us poseu en contacte amb l’Oficina d’Informació i Tràmits (O.I.T)de la Policia Local, situada al carrer Sant Mateu , 24. Telèfon: 93 876 40 92 en horari de matí 08:00 a 14:00 hores.
 • Si a conseqüència de l’accident (i no per altra causa com carència d’assegurança, etc.) la Policia Local ha hagut de custodiar el seu vehicle, durant els 10 dies següents podreu retirar-lo sense cap càrrec del dipòsit on ha estat ingressat.
 • Per demanar assessorament i ajut, podeu adreçar-vos a qualsevol de les Associacions de Víctimes d’Accidents de Trànsit.
 • La difusió de la seva experiència pot ajudar a altres persones a evitar que aquests fets no es produeixin.
Testimonis
 • Hem de ser conscients que la seva col·laboració pot ser molt important per ajudar a aclarir els fets. No dubteu a identificar-se o trucar a la Policia Local.
 • La seva col·laboració pot ser fonamental per la víctima d’un accident.

Com evitar un accident si ets conductor?

 • Fixeu-vos en els moviments dels altres vehicles i en els dels vianants. Fixeu-vos sobretot en els infants i en la gent gran.
 • Feu les maniobres amb claredat i senyalitzeu-les correctament.
 • Respecteu la normativa en matèria de trànsit, feu-ho per la vostra seguretat.
 • Recordeu que heu de revisar el vostre vehicle puntualment.
Amb cotxe
 • Utilitzeu els cinturons de seguretat, tant els ocupants dels seients de davant com els que viatgin al darrere.
 • Els nens menors de 12 anys han de seure preferiblement als seients de darrere, també poden fer-ho al seient de davant en una cadira homologada.
 • Per pujar al cotxe i baixar-ne, feu servir la porta que dóna al costat de la vorera.
 • No feu servir aparells electrònics que us puguin distreure quan conduïu.
Amb moto
 • Porteu sempre el casc, homologat i cordat, tant el conductor com l’acompanyant.
 • Adeqüeu la velocitat al tipus de via i vigileu els girs.
 • Circuleu sempre amb els llums d’encreuament encesos.
 • Porteu roba adequada que us protegeixi el cos.
Amb bicicleta

A l’hora de fer un canvi de direcció, feu-lo amb el temps suficient i senyalitzeu correctament la maniobra.

 • No feu ziga-zagues entre els vehicles. Utilitzeu els carrils bici i, si cal, utilitzeu el carril del costat de la vorera.
 • Eviteu circular per les voreres i, quan estigui permès de fer-ho, respecteu l’espai destinat als vianants.
 • No oblideu portar el casc i useu roba clara o reflectant perquè us vegin.

Com evitar un accident amb els teus fills pel carrer?

A peu

 • Explicar-los quins són els llocs més segurs per creuar, encara que suposi caminar una mica més.
 • Abans de creuar per un pas de vianants recordar-los sempre, que han de mirar bé que no vingui cap cotxe.
 • Cal creuar correctament, utilitzant els passos de vianants on hi ha semàfor, esperant sempre que estigui verd. Si hi ha un Policia Local explicar-los que cal estar atent fins que ens doni pas.
 • Si no hi ha semàfor ni pas de vianants, s’ha d’anar a creuar per les cantonades, ja que és on hi ha millor visibilitat i on els vehicles circulen més a poc a poc.
 • Cal caminar per la vorera, preferiblement per la part que queda més lluny de la circulació, vigilant les entrades i sortides dels pàrquings.
 • No crideu al vostre fill des de l’altra banda del carrer, poden travessar sense mirar.
 • Expliqueu-los que la calçada no és un lloc per jugar. La circulació no és un joc.

Amb bicicleta

 • Cal que portin el casc i altres elements de protecció.
 • És aconsellable evitar els carrers on hi hagi molt trànsit.
 • És aconsellable evitar els carrers on hi hagi molt pendent.
 • Han de ser prudents i correctes, tant amb els vianants com amb els conductors.

Amb patí o monopatí (no elèctric)

 • No poden circular per la calçada, si ho fan per la vorera han de respectar als vianants i condicionar la marxa al pas dels vianants, mai es podrà sobrepassar la velocitat dels vianants.
 • Han d’utilitzar els elements de protecció.

En transport públic

 • S’ha d’esperar l’autobús a la vorera. No jugar a prop de la calçada.
 • Cedir els seients a les persones que ho necessitin.
 • Si viatgeu drets s’han d’agafar a les barres de subjecció per no caure en cas de frenada.
 • Cal donar-los la informació necessària perquè es comportin de forma adequada.

La Policia Local posa en marxa campanyes per conscienciar a conductors i vianants de la necessitat de respectar les normes de circulació.

Campanyes preventives

Campanya increment seguretat viària

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària a la població i reduir l’accidentalitat, la Policia Local posa en marxa campanyes per conscienciar a conductors i vianants de la necessitat de respectar les normes de circulació. D’aquesta manera, es pretén incidir en la reducció d’infraccions que són origen d’accidents, així com en l’adopció prèvia de mesures de seguretat que minimitzin els efectes lesius en cas d’accident: ús del cinturó i sistemes de retenció infantil en els vehicles, i ús del casc en les motos i motocicletes.

Sensibilització i formació per la mobilitat segura

L'educació per a una mobilitat segura va encaminada a l'adquisició d'uns hàbits de comportament que modifiquin i centrin actituds davant el fenomen social del trànsit, més enllà d'un aprenentatge de normes i senyals de circulació. Fa prendre consciència del risc i facilita coneixements per a evitar-ho dins un marc de convivència ordenada, solidària, responsable i de respecte de mutu acord amb la societat en la qual vivim.

Escolars

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada té en l'educació per a la mobilitat segura una de les accions més importants en matèria de prevenció. Durant els cursos escolars  es  treballa conjuntament amb els centres educatius del municipi per a garantir una mobilitat més segura per tots els infants i joves.

L’eix principal de treball en l’educació per a la Mobilitat Segura als centres educatius és fer arribar als nens, nenes i joves a l'adquisició d'uns hàbits de comportament que modifiquin i centrin actituds davant el fenomen social del trànsit, més enllà d'un aprenentatge de normes i senyals de circulació:

 • Apropar l'escolar a la realitat quotidiana per aconseguir un coneixement de l'entorn urbà.
 • Motivar l'escolar per ser un bon usuari de la via pública.
 • Despertar l'interès pels temes relacionats amb el comportament cívic.
 • Desenvolupar hàbits i actituds de bon comportament ciutadà.
 • Valorar la prevenció com a eina eficaç per evitar situacions de risc i per millorar l'autoprotecció.
 • Descobrir avantatges en canvis de comportament de risc cap a una mobilitat segura.
 • Mostrar la policia local com a reguladora del trànsit i alhora facilitadora de seguretat.

El programa està adreçat a les etapes educatives d'educació primària i secundària.

Els objectius específics per a cada grup es marquen segons la seva realitat davant el trànsit i després de detectar les necessitats amb l'ajuda del professorat de l'escola.

Gent gran

Al carrer, espai públic de relació i convivència, la gent gran té un paper molt important, ja que fa un gran nombre de desplaçaments a peu i cal ressaltar també el seu paper com a gran usuari dels transports públics.

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada porta a terme, dins les seves funcions preventives, sessions sobre la mobilitat segura als casals de gent gran. Aquestes sessions, a càrrec dels monitors d’educació viària, pretenen ser un espai de reflexió sobre les seves actituds vers la mobilitat com a vianant i conductor per tal incrementar la seva seguretat.

L’objectiu és prevenir els accidents de trànsit en el col·lectiu de gent gran i transmetre'ls mesures preventives.

La gent gran, com a col·lectiu de risc que es troba implicat en accidents de trànsit, ha de ser objecte d’una actuació prioritària pel que fa a la prevenció de situacions de risc en els seus desplaçaments a peu (atropellament).

Consells per a la gent gran:
 • Travessar el carrer pels llocs senyalitzats (cal mirar sempre abans de creuar).
 • Caminar per la vorera.
 • Obeir el semàfor (cal esperar-se a la vorera i no a la calçada, assegurar-se que els vehicles estan aturats).
 • Prestar atenció a la sortida de vehicles (gual a la vorera).
 • Escollir el camí més segur (carrers voreres amples, més il·luminats...).
 • Ser conscients de les pròpies limitacions funcionals.
 • Saber com una medicació pot afectar les seves capacitats (cal procurar en aquests casos sortir en companyia).
 • Procurar no fer grups a la vorera que impedeixin el pas d’altres vianants, i que els obligui a baixar a la calçada.
 • Prendre precaucions a l'hora de passar un carrer amb semàfor (quan el llum verd fa pampallugues, aturar-se).

Vehicles de motor elèctric

Segons la instrucció, un VMP és un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics, que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h, per la qual cosa queden exclosos d’aquesta consideració:

 • Vehicles sense sistema d’autoequilibri i amb seient.
 • Vehicles concebuts per a competició.
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Vehicles inclosos en l’àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013:
  – patinets amb seient, cicle de motor, ciclomotors de dues rodes...- Es recorda que aquests vehicles requereixen l’autorització administrativa per conduir, circular i tenir una pòlissa d’assegurança, a més de l’ús del casc.

Com a norma general, els artefactes que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de joguines.

Als VMP no se’ls exigeix ​​autorització administrativa per circular ni per conduir, ni assegurança obligatòria. Per tant, no es trauran punts al conductor quan estigui clar que el tipus de vehicle que condueix és un VMP.

Comportaments sancionables

Per a coneixement tant dels usuaris com dels policies de trànsit, la instrucció recull també aquells comportaments indeguts i que són objecte de denúncia:

Els usuaris de VMPs tenen l’obligació de sotmetre a les proves d’alcohol i drogues, sent sancionats, amb la mateixa quantia econòmica que si conduïssin un altre vehicle, en cas de sobrepassar les taxes d’alcohol (500 o 1.000 € en funció de la taxa) o en cas que hi hagi presència de drogues en l’organisme del conductor (1.000 €).

En cas de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves, en principi i llevat que la Fiscalia competent de la província pugui establir altres criteris de cara a una possible imputació per delicte tipificat en l’article 379.2 del Codi Penal, sempre seran d’aplicació i preferentment seran denunciats com a infracció administrativa.

Si el conductor dóna positiu d’alcohol o droga, el VMP s’immobilitza, tal com passa amb la resta de vehicles.

 • En tractar-se de conductors de vehicles, tenen prohibit conduir fent ús manual del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació. La sanció seria de 200 € (Article 12.2.5B de l’Reglament General de Circulació).
 • També tenen prohibit conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. En cas de ser detectats se’ls denunciarà per aquest precepte amb 200 € (Article 12.2.5A de l’RGC).
 • Casc i altres elements de protecció. A falta a hores d’ara d’una regulació en el Reglament General de Circulació, l’ús d’aquests elements es regirà pel que disposi la corresponent Ordenança Municipal. En el cas que l’Ordenança reguli l’ús obligatori de casc, l’agent sancionarà amb 200 € (Article 118.1 de l’RGC) i procedirà a la immobilització del vehicle d’acord amb l’article 104.1.c) del text refós de la Llei de Seguretat Viària.
 • Tenen prohibit la circulació per voreres i zones de vianants, ja que l’article 121 de l’RGC prohibeix la circulació de qualsevol vehicle per les voreres (excepte a monopatins, patins o aparells similars que ho facin exclusivament a pas de persona) sent sancionables amb 200 €, amb les matisacions que puguin establir les ordenances municipals.
 • Els VMP i altres vehicles lleugers propulsats elèctricament només autoritzen per transportar una persona, de manera que la circulació de dues persones en VMP és sancionable amb 100 € de multa (Article 9.1.5.E de l’RGC).
 • Es considerarà conducció negligent i per tant punible quan es realitzi conducció nocturna sense enllumenat ni peces o elements reflectants, ja que en aquests casos, el conductor no adopta la diligència necessària per a ser vist per la resta de conductors ni la precaució necessària per evitar posar-se en perill. La sanció corresponent és de 200 € (Article 3.1 de l’RGC).
 • Les ordenances municipals són les que estableixen les prohibicions relatives a les parades i estacionaments d’aquests vehicles. Des de la DGT, s’advoca perquè la vorera sigui del vianant, però la seva regulació és exclusivament municipal.
 • En els casos d’infraccions comeses per menors de 18 anys, els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, respondran solidàriament de la infracció comesa pel menor.
Vehicles comercialitzats com VMPs que no ho són

A causa del comerç electrònic i la possibilitat d’adquirir vehicles que es venen com VMP, però que no ho són, la DGT adverteix de la importància de fixar-se en les característiques tècniques de l’aparell, posant especial atenció a la velocitat, que no pot superar els 25 km/h i a la potència d’aquesta.

També hem de tenir en compte que si es posen en circulació aparells que aparentment ofereixen prestacions superiors a un VMP i no compleixen els requisits del Reglament (UE) núm. 168/2013, aquests vehicles no poden circular per les vies objecte de regulació i als seus conductors se’ls denunciarà amb una sanció de 500 € i es procedirà a la immobilització i dipòsit d’aquesta. Dins d’aquest mateix grup s’inclouen els casos de VMP que hagin estat manipulats per alterar la velocitat o les característiques tècniques.