Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Civisme i convivència

Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement en els espais públics de la ciutat

Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement en els espais públics de la ciutat, i a ser respectats en l’exercici d’aquesta llibertat. Aquest dret es basa en el respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per a la mateixa convivència. Aquest respecte és un pressupost bàsic per a la convivència a l’espai públic.

A cap persona no li és permès, amb el seu comportament, lesionar els drets, la dignitat o la llibertat d’acció de les altres persones. De manera especial, no poden ser permeses les pràctiques abusives, discriminatòries o que comportin violència o coacció física, moral o psicològica.

És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció i consideració les persones que es trobin en circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra mena més ho necessitin.

Totes les persones han de fer un bon ús dels espais públics i dels serveis, instal·lacions, mobiliari urbà i dels elements que en formin part, respectant la seva finalitat, i atenent al dret que tenen els altres d’utilitzar-los i gaudir-ne.

Les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada han d’evitar les conductes o activitats que causin danys materials als espais públics, a les construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i altres béns i elements de domini públic municipal situats en aquests espais, i també als espais, construccions, instal·lacions i béns de titularitat privada. Han d’abstenir-se també de causar molèsties innecessàries a les altres persones.

Totes les persones que es trobin al municipi de Sant Joan de Vilatorrada  tenen el deure de col·laborar amb les autoritats municipals o amb els seus agents per evitar qualsevol conducta que pugui posar en perill la convivència, que expressi una manca de respecte cap als altres o que contribueixi al deteriorament de la ciutat i el seu entorn.