Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La seguretat viària

La Policia Local posa en marxa campanyes per conscienciar a conductors i vianants de la necessitat de respectar les normes de circulació.

Campanyes preventives

Campanya increment seguretat viària

Amb l’objectiu de millorar la seguretat viària a la població i reduir l’accidentalitat, la Policia Local posa en marxa campanyes per conscienciar a conductors i vianants de la necessitat de respectar les normes de circulació. D’aquesta manera, es pretén incidir en la reducció d’infraccions que són origen d’accidents, així com en l’adopció prèvia de mesures de seguretat que minimitzin els efectes lesius en cas d’accident: ús del cinturó i sistemes de retenció infantil en els vehicles, i ús del casc en les motos i motocicletes.

Sensibilització i formació per la mobilitat segura

L'educació per a una mobilitat segura va encaminada a l'adquisició d'uns hàbits de comportament que modifiquin i centrin actituds davant el fenomen social del trànsit, més enllà d'un aprenentatge de normes i senyals de circulació. Fa prendre consciència del risc i facilita coneixements per a evitar-ho dins un marc de convivència ordenada, solidària, responsable i de respecte de mutu acord amb la societat en la qual vivim.

Escolars

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada té en l'educació per a la mobilitat segura una de les accions més importants en matèria de prevenció. Durant els cursos escolars  es  treballa conjuntament amb els centres educatius del municipi per a garantir una mobilitat més segura per tots els infants i joves.

L’eix principal de treball en l’educació per a la Mobilitat Segura als centres educatius és fer arribar als nens, nenes i joves a l'adquisició d'uns hàbits de comportament que modifiquin i centrin actituds davant el fenomen social del trànsit, més enllà d'un aprenentatge de normes i senyals de circulació:

 • Apropar l'escolar a la realitat quotidiana per aconseguir un coneixement de l'entorn urbà.
 • Motivar l'escolar per ser un bon usuari de la via pública.
 • Despertar l'interès pels temes relacionats amb el comportament cívic.
 • Desenvolupar hàbits i actituds de bon comportament ciutadà.
 • Valorar la prevenció com a eina eficaç per evitar situacions de risc i per millorar l'autoprotecció.
 • Descobrir avantatges en canvis de comportament de risc cap a una mobilitat segura.
 • Mostrar la policia local com a reguladora del trànsit i alhora facilitadora de seguretat.

El programa està adreçat a les etapes educatives d'educació primària i secundària.

Els objectius específics per a cada grup es marquen segons la seva realitat davant el trànsit i després de detectar les necessitats amb l'ajuda del professorat de l'escola.

Gent gran

Al carrer, espai públic de relació i convivència, la gent gran té un paper molt important, ja que fa un gran nombre de desplaçaments a peu i cal ressaltar també el seu paper com a gran usuari dels transports públics.

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada porta a terme, dins les seves funcions preventives, sessions sobre la mobilitat segura als casals de gent gran. Aquestes sessions, a càrrec dels monitors d’educació viària, pretenen ser un espai de reflexió sobre les seves actituds vers la mobilitat com a vianant i conductor per tal incrementar la seva seguretat.

L’objectiu és prevenir els accidents de trànsit en el col·lectiu de gent gran i transmetre'ls mesures preventives.

La gent gran, com a col·lectiu de risc que es troba implicat en accidents de trànsit, ha de ser objecte d’una actuació prioritària pel que fa a la prevenció de situacions de risc en els seus desplaçaments a peu (atropellament).

Consells per a la gent gran:
 • Travessar el carrer pels llocs senyalitzats (cal mirar sempre abans de creuar).
 • Caminar per la vorera.
 • Obeir el semàfor (cal esperar-se a la vorera i no a la calçada, assegurar-se que els vehicles estan aturats).
 • Prestar atenció a la sortida de vehicles (gual a la vorera).
 • Escollir el camí més segur (carrers voreres amples, més il·luminats...).
 • Ser conscients de les pròpies limitacions funcionals.
 • Saber com una medicació pot afectar les seves capacitats (cal procurar en aquests casos sortir en companyia).
 • Procurar no fer grups a la vorera que impedeixin el pas d’altres vianants, i que els obligui a baixar a la calçada.
 • Prendre precaucions a l'hora de passar un carrer amb semàfor (quan el llum verd fa pampallugues, aturar-se).