Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casetes de pirotècnia

Ocupació de la via pública amb les següents finalitats:

 • Instal·lació de casetes de pirotècnia amb el seu entorn d’afectació directe a diferents indrets del municipi en motiu de la Festa Major de Sant Joan.

Documentació:

Condicionants en el cas de casetes de pirotècnia

 • Cal senyalitzar i protegir la zona, així com preservar la circulació de vianants i vehicles amb la màxima seguretat i comoditat:
  • La senyalització i protecció es realitzarà segons la normativa vigent, essent aquesta a càrrec de la persona sol·licitant.
  • Col·locar tanques en el perímetre de seguretat de la caseta, durant la venda de pirotècnia per delimitar l’accés als vehicles que estacionin així com per indicar les zones d’espera per a la venda dels productes, per motius de seguretat. L’ajuntament no cedirà aquest material.
 • Disposar de la Resolució d’autorització de la Subdelegació del Govern a Barcelona.
 • Disposar de la Resolució d’autorització de Carreteres, si s’escau, i donar compliment a les condicions que s’hi estableixin.
 • Donar compliment de la ITC núm. 17 del RD 989/2015, Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, d’acord amb la declaració presentada per la titular
 • Previ a l’inici l’activitat caldrà realitzar la “Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic” d’acord amb el que s’indica en la llei 18/2020. Aquest tràmit ha d’incloure:
  • Certificat tècnic de posada en funcionament o modificació substancial d’activitat sotmesa a Comunicació (model normalitzat)
  • Plànols d’emplaçament i de la caseta, amb les zones d’ocupació, seguretat i de venda.


 POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ