Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

11. Tala de masses arbòries o vegetació arbustiva (més de 3 arbres)

Documentació

  • Sol·licitud de llicència urbanística
  • Plànol de situació, emplaçament i parcel·lari
  • Documentació fotogràfica de les especies a talar
  • Memòria que detalli l’objecte de la tala i les mesures correctores a adoptar, en el seu cas
  • Pressupost detallat
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ