Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

12. Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars amb murs perimetrals inferiors a un metre d'alçada

Documentació

  • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
  • Documentació tècnica (que inclogui justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació, pressupost detallat i plànols)
  • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
  • Estudi d’impacte i mesures correctores
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ