Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

13. Construccions i instal·lacions de nova planta, i obres d'ampliació que d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic

Documentació

  • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
  • Documentació tècnica (que inclogui justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació, pressupost detallat i plànols)
  • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
  • Declaració responsable de la gestió de residus
  • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ