Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

15. Obres de reparació d’avaries i sondatges de comprovació de xarxes i instal·lacions connexes de subministrament d’aigua, d’energia elèctrica i de gas, de sanejament d’aigües residuals, d’enllumenat públic i de telecomunicacions

Documentació

  • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
  • Documentació tècnica necessària segons el nivell d’intervenció
  • Pressupost detallat
  • Direcció facultativa o declaració responsable de l’empresa instal·ladora
  • Autorització d’actuació per part de l’empresa o concessionària responsable de la xarxa o instal·lació, si s’escau
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ