Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

16. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació

Documentació

  • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb projecte tècnic
  • Documentació tècnica necessària segons el nivell d’intervenció
  • Identificació del constructor de l’obra (caldrà presentar-lo abans de l’inici de les obres)
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ