Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

7. Actuacions al sòl (públic o privat), jardins i solars

 • Substitució o reparació de paviments.
 • Reparació o pintat de tanques.
 • Tancament de finques
 • Reparació d'instal·lacions.
 • Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les (sense tala d’arbres)
 • Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys que no superin els 1000m3 de volum o que no alterin en cap punt en més d’un metre la cota natural del terreny*,**
 • Obertura de cates (màxim 2m2)**
 • Obres auxiliars de la construcció (tanques, casetes, sitges de ciment i bastides fins a 5 m. d'alçada. (Tanmateix, l'autorització per aquestes obres es pot incloure en l'expedient de les obres principals al servei de les quals es plantegen)

Documentació

 • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
 • *Esquema en planta del moviment de terres
 • *Declaració responsable dels residus generats
 • Reportatge fotogràfic
 • **Autorització municipal prèvia quan l’actuació es realitzi en sòl públic
 • Pressupost detallat per partides, preferentment emès per industrial
 • Model d’autorització de representació, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ