Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

9. Construcció o instal·lació de tanques

Documentació

  • Sol·licitud de comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica
  • Reportatge fotogràfic dels espais afectats
  • Documentació tècnica que inclogui la justificació expressa del compliment dels paràmetres urbanístics d'aplicació, pressupost detallat i plànols/esquemes.
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent, si s’escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ