Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Terrasses i rètols per activitats

Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s'ha de disposar de llicència municipal  o comunicació d’activitats vigent.

L’autorització per l’ocupació de la via pública és de caràcter temporal amb una duració màxima fins al 31 de desembre de l'any en curs, havent d'efectuar nova petició de renovació el mes anterior a l'acabament de la llicència.

La persona sol·licitant de la terrassa haurà de coincidir amb la persona titular de l’activitat.

Documentació relacionada (cal descarregar el document):

Tràmit d'Ocupació de via pública per terrasses (instància genèrica)

Per més informació en relació a l'ocupació de via pública per terrasses, clicar l'enllaç

La instal·lació de  rètols, banderoles i tendals per establiments d’activitats resten subjectes a comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica.

Podeu sol·licitar la baixa d’una terrassa situada a la via pública amb una instància genèrica.