Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Certificat de bona execució d’obres

Les empreses adjudicatàries de les obres i serveis de redacció i direcció de projectes municipals poden demanar un certificat de bona execució de les obres i projectes que se'ls hi ha adjudicat i han executat.

Aquests certificats serveixen a les empreses per acreditar la solvència tècnica i professional, per l'actualització dels registres oficials de licitadors, la tramitació dels expedients de classificació empresarial i l'acreditació de l'experiència, entre d'altres.

 S'emet un certificat signat pel Secretari/a de la Corporació vist l'informe emès pel tècnic municipal responsable del contracte.

 Documentació:

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ