Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pròrroga de llicència o comunicació prèvia d’obres

Sol·licitud de pròrroga, ja sigui del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, que es fixa en la corresponent llicència urbanística o comunicació prèvia d’obres.

 El termini de pròrroga el fixarà l'Ajuntament, tenint en compte l'estat de les obres i la complexitat de les que restin pendents de realitzar. No obstant això, per regla general serà per la meitat del termini de vigència inicial.

 Documentació:

  • Certificat del tècnic/a director, especificant l’estat constructiu de l’obra, si s’escau
  • Fotografies de l’estat de l’obra
  • Model d'autorització de representació, si s'escau

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ