Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2. Parcel·lacions urbanístiques

Documentació

  • Sol·licitud de llicència urbanística
  • Memòria justificativa que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de parcel·les i finques.
  • Proforma de document públic que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica que es sol·licita.
  • Plànol de situació de la finca que es pretén dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
  • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada (finques resultants)
  • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  • Fitxes descriptives.
  • Model d'autorització de representació, si s'escau
  • Model de declaració responsable del/de la tècnic/a competent

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ