Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

5. Actuacions de pintura i rehabilitació de façanes, mitgeres i celoberts

  • Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera (alçada màxima 5 metres).
  • Reparació, substitució o neteja de canals, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, pilastres, gàrgoles i acroteris.
  • Reposició puntual d'elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
  • Eliminació d'elements sobreposats sense nova col·locació.
  • Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons, voladissos i baranes.
  • Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.
  • Instal·lació d’envans pluvials o similars.

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ