Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

7. Actuacions al sòl (públic o privat), jardins i solars

  • Substitució o reparació de paviments.
  • Reparació o pintat de tanques.
  • Tancament de finques
  • Reparació d'instal·lacions.
  • Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les (sense tala d’arbres)
  • Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys que no superin els 1000m3 de volum o que no alterin en cap punt en més d’un metre la cota natural del terreny*,**
  • Obertura de cates (màxim 2m2)**
  • Obres auxiliars de la construcció (tanques, casetes, sitges de ciment i bastides fins a 5 m. d'alçada. (Tanmateix, l'autorització per aquestes obres es pot incloure en l'expedient de les obres principals al servei de les quals es plantegen)

Documentació

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ