Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Introducció

Estan subjectes a comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen de projecte.

A continuació es mostren la relació d’obres que es tramiten amb aquest procediment i la documentació que s’ha d’aportar obligatòriament, d’acord amb la INSTRUCCIÓ 2 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d’ús del sòl i d’edificació.

Terminis – Comunicació prèvia d’obres amb documentació tècnica (amb possibilitat de pròrroga)

1 mes màxim per començar

2 mesos màxim per finalitzar

Transcorreguts els anteriors terminis sense que s'hagin començat o acabat els treballs respectivament, es considerarà caducat el dret; per continuar els treballs caldrà formalitzar una nova comunicació prèvia.

Normativa associada: