Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avís legal

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a través del seu web, busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat sobre els serveis del municipi.

El responsable de la web és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (C.I.F. P0822500E) , amb seu al carrer Major, 91-93, de Sant Joan de Vilatorrada (08250). Telèfon:93 876 40 40 Fax: 93 876 44 40 Web: santjoanvilatorrada.cat.

La utilització del lloc web atribueix la condició de persona usuària del web i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta nota legal des del moment mateix que la persona usuària accedeix a les webs.

En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el web, ja que el seu contingut pot patir modificacions.

En aquest sentit, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

CONDICIONS D’ÚS I D’ACCÉS AL WEB

La web té com objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania a través d'Internet. A més, a través s'aquest canal es sol·licita i recull dades de caràcter personal. 

La persona usuària es compromet a no utilitzar la informació que l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús en contra de les presents condicions generals.

Així mateix la persona usuària s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites, prohibides, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Les persones usuàries respondran dels danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del lloc web i d'aquesta Nota Legal i Política de Privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies del web.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola de Propietat Intel·lectual, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris, és a dir, de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

En aquest enllaç podeu consultar els impostos que paguen els contribuents de Sant Joan de Vilatorrada.

Només es procedirà a la devolució de l'import satisfet, pel que fa a motius d'impugnació de liquidacions i devolució d'ingressos, en els casos i terminis previstos en la Llei General Tributària i altra normativa relacionada.