Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mudances, parades (culturals, d’oci, promocionals), neteja de local, càrrega i descàrrega

Ocupació de la via pública que afecta el sòl públic, ja sigui de forma parcial o total d’un tram carrer.

 Tipus d’ocupació:

  • Mudances
  • Parades (de Sant Jordi, de promoció, d’oci,...)
  • Sac de runa o contenidor per neteja de local
  • Tall de carrer per càrrega i descàrrega puntual

 Documentació:

 Comuna:

 Si l’ocupació és en una zona on no és permès l’estacionament:

  • Croquis de l’espai que s’ocuparà

 Condicionants

  •  La senyalització de l'espai objecte de la reserva es realitzarà segons la normativa vigent, l'haurà de col·locar la persona sol·licitant amb una antelació mínima de 48h i caldrà que preservi la circulació de vehicles i vianants amb la màxima seguretat i comoditat.
  • Segons l'actuació sol·licitada, caldrà disposar de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi de manera suficient el risc que pugui derivar-se de la instal·lació de l'element a la via pública.
  • En el cas que, una vegada autoritzada l'ocupació de via pública no es pogués realitzar o necessiteu canviar la data haureu de comunicar-ho abans de la data d'inici de l'ocupació.

POTS ACCEDIR A FER EL TRÀMIT AQUÍ