Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què creus que podem fer per millorar el civisme i la convivència a Sant Joan de Vilatorrada? Tens alguna proposta?

Consulta pública sobre l'ordenança de civisme
Què creus que podem fer per millorar el civisme i la convivència a Sant Joan de Vilatorrada? Tens alguna proposta?.

Què creus que podem fer per millorar el civisme i la convivència a Sant Joan de Vilatorrada? Tens alguna proposta? Amb l'objecte de recollir l'opinió de la ciutadania i de les entitats associatives del municipi s'obre un procés de participació ciutadana i consulta pública per fer l'Ordenança de civisme. Les persones interessades podran fer les aportacions que considerin necessàries, via correu electrònic a l'adreça sjvt.secretaria@santjoanvilatorrada.cat, abans del proper dia 29 de juny de 2022.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

La iniciativa pretén establir una disposició de caràcter general per al municipi que actuï sobre les relacions de convivència entre les persones, que fomenti i impulsi el civisme entre la ciutadania així com l’ús adequat de l’espai públic.

Objectius de la norma

Els objectius que es pretenen aconseguir amb la norma es concreten en:

  • Regular els principis generals de civisme i convivència ciutadana, amb garantia dels drets i deures de la ciutadania.
  • Establir mecanismes per a la consecució d’un clima de civisme i convivència que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses.
  • Determinar les mesures necessàries per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables.

Podeu consultar l'anunci clicant aquí.