Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BAN d'Alcaldia: Parades de Sant Jordi

Criteris d'autorització
BAN d'Alcaldia: Parades de Sant Jordi.

Jordi Solernou Vilalta, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

FAIG SABER:

Que qualsevol persona que estigui interessada en la instal·lació de parades amb motiu de la Diada de Sant Jordi té temps fins el dia 24 de març de 2023. Ho pot fer a través de la pàgina web (tràmits on-line). S’hauran de seguir els següents criteris d’autorització d’ocupació de la via pública:

- Les entitats i associacions, les quals han d’estar inscrites al Registre Municipal d’Associacions, es podran col·locar en el lloc que indiqui l’autorització municipal. En aquest cas, es permetrà la venda de roses, llibres i material divulgatiu, sempre que estigui relacionat amb temes propis de les entitats i/o associacions respectives, excepcionalment es podran autoritzar ocupacions sol·licitades per entitats i associacions no inscrites al Registre Municipal d’Associacions, per raons d’interès públic (entitats de fora del municipi però amb atenció d’usuaris de Sant Joan...).

- Les parades a les quals es refereix el punt anterior, no es podran situar davant de floristeries en el cas que venguin roses, ni davant de llibreries en cas que efectuïn la venda de llibres.

- Els establiments que no tinguin llicència d’activitat expressa de floristeria o llibreria, no podran vendre ni flors ni llibres i únicament podran vendre productes pels quals tinguin llicència d’activitat i que tinguin relació directa amb la Diada (per exemple: galetes en forma de rosa, clips, ornaments, etc.).

- La prioritat per triar lloc d’ubicació, vindrà marcada per l’ordre de data d’entrada de la sol·licitud.

Jordi Solernou Vilalta

Alcalde

 

Sant Joan de Vilatorrada, 28 de febrer de 2023