Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aclariments sobre la regularització dels nínxols del cementiri municipal

Envers alguns dubtes que han sorgit, ens agradaria exposar de manera detallada els antecedents
Cementiri municipal.
Cementiri municipal

Envers alguns dubtes que han sorgit arran de la regularització dels nínxols del cementiri, ens agradaria exposar els antecedents de la situació i les accions que s’estan duent a terme per tal de solucionar-ho.

  1. En el llenguatge popular s’ha parlat erròniament de la “propietat de les sepultures”, generant una confusió evident sobre les característiques d’aquesta titularitat. Les sepultures i nínxols del cementiri municipal mai han estat de propietat, sinó que són un bé de domini públic i s’atorguen per concessió.
  2. Tot i tractar-se d’un bé de domini públic, no va ser fins a l’any 2018 que no es va elaborar i aprovar el Reglament pel qual es regula aquest espai i els drets funeraris sobre nínxols i columbaris. El Reglament del Cementiri Municipal el podeu trobar en aquesta pàgina web. 
  3. En aquest sentit, l’actual normativa municipal preveu dos tipus de concessions: les regulars (50 anys més una possible pròrroga de 25 anys) i les de curta durada (2 anys, més dues possibles pròrrogues de 2 anys cadascuna).
  4. L’Ajuntament, com obliga la legislació vigent, va iniciar un procediment de regularització de totes les concessions atorgades prèviament, posant-se en contacte amb les persones afectades amb l’objectiu de facilitar els tràmits.
  5. Pel que fa als pagaments, des de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es donen totes les facilitats possibles, permetent el fraccionament fins a 12 mesos del pagament de la concessió a 50 anys. Cal recordar, que l’extracció d’un fèretre i la posterior incineració pot suposar una despesa per les famílies de fins a quatre vegades el preu de la concessió.
  6. Aquesta regularització no respon a cap objectiu recaptatori, sinó que respon a l’obligació legal per part de l’administració municipal de disposar d’un reglament i normativa en aquesta matèria i de donar-li compliment.

Podeu consultar tots els preus dels nínxols del cementiri en l'ordenança 14.