Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 25 d'abril de 2024

A partir de les 19:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i a través del canal de Youtube
Ple municipal del 25 d'abril de 2024.

Aquest dijous, 25 d'abril, a les 19.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple hi pot assistir públic presencial i es pot seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament. L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la Corporació de 21 de març i de 15 d’abril de 2024.
2. Aprovació de l’establiment i ordenació de l'Ordenançafiscal núm. 33 reguladora del preu públic per la prestació del servei de perruqueria i podologia de la Residència d’Avis L’Atzavara.
3. Aprovació de la delegació de competència a la DIBA respecte la selecció de personal tècnic per a les biblioteques dela Xarxa de Biblioteques Municipals de Diputació de Barcelona.
4. Aprovació de la compatibilitat en una segona activitat pública d'una treballadora municipal.
5. Aprovació del canvi de sistema retributiu d'un regidor.
6. Aprovació de l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de Sant Joan de Vilatorrada
7. Aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 656 de 5 d’abril de 2024, d’aprovació de la Memòria valorada d’actuacions de digitalització de la gestió del cicle de l’aigua, d’acord amb la RESOLUCIÓ PRE/665/2024, de 27 de febrer.
8. Aprovació de l'encomana de gestió a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener per a la prestació de serveis varis a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
9. Aprovació dels plecs i de la contractació del servei públic de l'Escola Bressol El Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
10. Aprovació dela resolució del contracte del servei públic de l'Escola Bressol El Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada, amb efectes 31 d'agost de 2024.
11. Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de beques escolars per a alumnat d’educació infantil de 2ncicle, primària i secundària obligatòria”.
12. Assumptes sobrevinguts.
13. Donació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des del núm. 388 al 583 del mes de març de 2024 i de les actes de la Junta de Govern Local de 14, 21 i 28 de març i de 4 i 11 d’abril de 2024.
14. Informes de Presidència i/o Regidories.
15. Precs i preguntes.