Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple del 29 de febrer de 2024

A partir de les 19:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i a través del canal de Youtube
Ple del 29 de febrer de 2024.

Aquest dijous, 29 de febrer, a les 19.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple hi pot assistir públic presencial i es pot seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament. L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de la Corporació de 25 de gener de 2024.

2. Donació de compte de l'Informe de Tresoreria del 4t trimestre de2023.

3. Aprovació  de  la  ratificació  del  Decret  d’Alcaldia  número  281  de  15  de  febrer  de  2024 d’aprovació de l'increment del 0,5% de les retribucions del personal, amb efectes de l'1 de gener de 2023.

4. Aprovació   de   l'autorització   per   a   la instal·lació   de   l'operador   Sistema   de Radiocomunicacions   Digitals   d'Emergència   de   l'Estat   (SIRDEE)   en   la   torre   de telecomunicacions situada al turó Costa Rodona.

5. Aprovació  de  la  resolució  de  les  al·legacions  presentades  i  elevació  a  definitiu  del Pressupost Municipal per l’any 2024.

6. Aprovació  del  retorn  de  la  garantia  del  contracte  del  neteja  dels  edificis,  locals  i dependències municipals de Sant Joan de Vilatorrada (anys 2019-2023).

7. Aprovació del Pacte Social de l'Aigua.

8. Aprovació  de  la  "Moció  en  suport  a  la  pagesia  de  Catalunya  que  presenten  al  Ple  de l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada els Grups Municipals de Govern de Compromís amb Sant Joan i d’Alternativa per Sant Joan".

9. Assumptes sobrevinguts.

10. Donació  de  compte  dels  Decrets  d'Alcaldia  dictats  des  del  núm.  1  al  169  el  mes  de gener  de  2024  i  de  les  actes  de  la  Junta  de  Govern  Local  dels  dies  18  i  25  del  mes  de gener i dels dies 1, 8 i 15 del mes de febrer de 2024.

11. Informes de Presidència i/o Regidories.

12. Precs i preguntes.