Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 21 de març de 2024

A partir de les 19:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i a través del canal de Youtube
Ple municipal del 21 de març de 2024.

Aquest dijous, 21 de març, a les 19.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple hi pot assistir públic presencial i es pot seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament. L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple de la Corporació de 29 de febrer de 2024.
 2. Aprovació inicial de la modificació annex núm. 1 Ordenança reguladora sobre la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del servei públic de l’Escola bressol municipal “El Xiulet” de Sant Joan de Vilatorrada per a 2024 i següents.
 3. Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals número 22 i 23 per a l’any 2024 i següents.
 4. Aprovació de la modificació parcial del catàleg retributiu del Patronat Municipal Assistencial.
 5. Aprovació inicial del Reglament de de Règim Intern de la Residència d'Avis L'Atzavara.
 6. Aprovació de l’adhesió al Codi ètic i de conducta en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
 7. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en que s'estableixen les condicions de participació en el Sistema central d'adquisicions de béns i serveis.
 8. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2024, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
 9. Aprovació del nou model a implantar per a la recollida selectiva al municipi de Sant Joan de Vilatorrada.
 10. Assumptes sobrevinguts.
 11. Donació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des del núm. 170 al 387 del mes de febrer de 2024 i de les actes de la Junta de Govern Local de 22 i 29 de febrer i de 7 de març de 2024.
 12. Informes de Presidència i/o Regidories.
 13. Precs i preguntes