Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 23 de febrer de 2023

A partir de les 20:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Cartell promocional.
Cartell promocional

Aquest dijous 23 de febrer a les 20.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple hi pot assistir públic presencial i es pot seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple de la Corporació de 26 de gener de 2023.
 2. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.
 3. Aprovació de les Normes d'ordenació d'accés a distància de les sessions del Ple.
 4. Aprovació de les Normes d'ordenació per la formalització de les actes de Ple en format digital.
 5. Aprovació de la  7a  modificació  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  (RLT)  en  relació  a l'incrementretributiu per a 2023.
 6. Donació de compte  de  l’Informe  de  fiscalització  17/2022,  emès  per  la  Sindicatura relatiu  a  l’assistència  als  municipis  per  les  diputacions  en  matèria  d’administració electrònica  i  estat  d’implantació  en  municipis  amb  població entre  10.000  i   20.000 habitants.
 7. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya, aprovada per Assemblea General de Localret el dia 12 de novembre de 2022.
 8. Donació compte de l’informe de tresoreria corresponent al 4t trimestre 2022.
 9. Aprovació inicial de  la  modificació  Ordenança  Fiscal  núm.  4  Reguladora  de  l'Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.
 10. Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Sant Joan deVilatorrada i dels seus organismes.
 11. Aprovació de l’encomana de gestió a Aigües de Manresa, S.A. per a la gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable.
 12. Aprovació de la  2a  modificació  del  contracte  del  servei  públic  de  l'Escola bressol  El Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada.
 13. Aprovació de les  Normes  d'Organització  i  Funcionament  de  Centre  de  l'Escola Bressol Municipal El Xiulet.
 14. Aprovació inicial del projecte de Modificació puntual del POUM a l’àmbit del sector “Mafrica”.
 15. Manifest del Dia 8 de març: Dia internacional de les dones.
 16. Assumptes sobrevinguts.
 17. Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del núm. 1 al 178 de gener de 2023 i de les actes de les Juntes de Govern Local de 17, 24 i 31 de gener i de 7 de febrer de 2023.
 18. Informes de Presidència i/o Regidories
 19. Precs i preguntes.
 20. Pregunta de la Sra. L.M.C.