Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 26 de maig de 2022

Podreu seguir la sessió ordinària a través del canal de Youtube de l'Ajuntament
Ple municipal del 26 de maig de 2022.

Aquest dijous 26 de maig a les 20.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple ja pot tornar a assistir públic presencial. Ho podreu seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió del Ple de la Corporació de 5 de maig de 2022.
2. Aprovació del canvi del nomenament dels representants del Grup Municipal d'ERC als diferents òrgans d'àmbit municipal.
3. Donació de compte de la Liquidació del Pressupost de l’any 2021.
4. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2022, modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
5. Donació de compte de les accions a realitzar al Pla Anual de Control Financer, període 2021-22.
6. Donació compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 1r trimestre 2022.
7. Aprovació inicial del Projecte per la rehabilitació del Mas Llobet per usos culturals, fase 1 i fase 3, i del Pla de Seguretat i Salut.
8. Aprovació de l'inici de l'expedient per a la constitució de la bandera municipal.
9. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor.
10. Assumptes sobrevinguts.
11. Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del núm. 520 al 669 d’abril de 2022 i de les actes de les Juntes de Govern Local de 19 i 26 d’abril i de 3 i 10 de maig de 2022.
12. Informes de Presidència i/o Regidories.
13. Precs i preguntes.