Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 27 de gener de 2022

Aquest dijous a les 20.00 hores
Cartell informatiu del ple.
Cartell informatiu del ple

Aquest dijous 27 de gener a les 20.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. A causa de la situació de la pandèmia de la Covid-19, el ple serà telemàtic. Ho podreu seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 23 de desembre de 2021.
 2. Aprovació del canvi de vicepresidència del Consell Escolar Municipal.
 3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 2/2022, mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
 4. Aprovació de la ratificació del decret 2022DECR000035 de 13 de gener de 2022, d'aprovació dels increments salarials segons la Llei de pressupostos de l'Estat per l'any 2022.
 5. Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en actes d'ús del sòl i d'edificació.
 6. Aprovació de la "Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT".
 7. Aprovació de la "Moció que presenta el grup municipal de Compromís amb Sant Joan al Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per a la promoció i protecció de la mobilitat lliure de circulació motoritzada".
 8. Assumptes sobrevinguts.
 9. Donació de compte dels Decrets d'Alcaldia dictats des del núm. 2050 al 2278 i de les actes de les Juntes de Govern Local de 14, 21 i 28 de desembre de 2021 i de 4 de gener de 2022.
 10. Informes de Presidència i/o Regidories.
 11. Precs i preguntes.