Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 27 de juliol de 2023

A partir de les 19:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i a través del canal de Youtube
Cartell promocional.
Cartell promocional

Aquest dijous, 27 de juliol, a les 19.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple hi pot assistir públic presencial i es pot seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament.

Ordre del dia

 1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la Corporació de 17 de juny, de 27 de juny i de 18 de juliol de 2023.
 2. Aprovació inicial de  l'expedient  de modificació  de  crèdits  núm.  10/2023,  modalitat crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
 3. Donació de compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022.
 4. Donació de compte de l'informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2023.
 5. Aprovació de la  primera  modificació  de  la  plantilla  per  al  2023,  d'acord  amb  la modificació legislativa aplicable.
 6. Aprovació de la vuitena modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT), d'acord amb la modificació legislativa aplicable.
 7. Aprovació de la suspensió de llicències per a la implantació de parcs solars en sol no urbanitzable, per un any, amb l'objectiu de redactar una modificació de plantejament per ordenar la seva implantació en sol no urbanitzable.
 8. Aprovació de l'assumpció de tramitació de la "Modificació puntual del POUM per a la modificació del traçat d'un camí rural a la zona de Cal Pau de la Riera".
 9. Aprovació de la  ratificació  del  Decret  núm.  1041  de  9  de  juny  de  2023,  de modificació del Plec de clàusules administratives del contracte del servei de neteja dels edificis, locals i dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, per rectificació d'un error material.
 10. Aprovació del calendari de festius locals per a l'any 2024.
 11. Donació de compte dels  Decrets  d'Alcaldia dictats  des  del  núm.  1040  al  1184  del mes de juny de 2023.
 12. Informes de Presidència i/o Regidories.
 13. Precs i preguntes.