Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 27 de maig de 2021

Aquest dijous a les 20.00h pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Cartell informatiu del ple.
Cartell informatiu del ple

Aquest dijous 27 de maig a les 20.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del ple municipal. Serà de forma telemàtica i la podreu seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple de la Corporació de 29 d’abril de 2021.

2. Donació de compte informe de Tresoreria, del 1r trimestre de 2021. 

3. Aprovació de l'aportació per cobrir el dèficit d’explotació en els sistemes de sanejament de l’any 2019 de la Mancomunitat de Municipis de Sanejament. 

4. Aprovació de la modificació de crèdit número 11/2021, mitjançant modalitat crèdits suplements de crèdit.

5. Aprovació de l’actualització de l’encomana de gestió i del Conveni Tipus a la Diputació de Barcelona sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per adaptar-la a la normativa vigent.

6. Aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei de gestió de la Llar d'infants de Sant Joan de Vilatorrada.

7. Aprovació de la “Moción del Grupo Municipal Ciutadans en el Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada para la implementación de un plan de evaluación y control de la calidad ambiental interior de los edificios y locales municipals”.

8. Aprovació de la “Moción del Grupo Municipal Ciutadans en el Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada sobre la incorporación de nuevos sistemes de recogida y reciclaje para nuestro municipio”.

9. Aprovació de la “Moció del Grup Municipal de Compromís amb Sant Joan per la millora de la mobilitat ferroviària a la comarca del Bages”.

10. Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del núm. 438 al 638 i de les actes de les Juntes de Govern Local de 20 i 27 d’abril de 2021 i 4 i 11 de maig de 2021.

11. Informes de Presidència i/o Regidories.

12. Precs i preguntes.

13. Assumptes sobrevinguts.

Podeu trobar la convocatòria del ple al tauler d'anuncis.