Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 29 de setembre de 2022

A partir de les 20:00 hores a la Sala de Sessions
Cartell informatiu.
Cartell informatiu

Aquest dijous 29 de setembre a les 20.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple hi pot assistir públic presencial.

1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple de la Corporació de 21 de juliol de 2022.
2. Donació de compte de l'Informe de Tresoreria, 2n trimestre 2022.
3. Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2021.
4. Aprovació modificació annex núm. 1 ordenança reguladora sobre la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del servei públic de l’escola bressol municipal “El Xiulet” de Sant Joan de Vilatorrada.
5. Aprovació de la 2a Pròrroga i 2a Modificació del contracte del servei d'una solució software de gestió d'expedients en l'àmbit de l'administració electrònica per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
6. Aprovació dela cessió gratuïta a favor de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del vehicle marca i model Seat Altea XL, Style 1.6 TDI, amb matrícula 8605-HCS.
7. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de neteja dels edificis, locals i dependències municipals de Sant Joan de Vilatorrada.
8. Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal sector Mas Mollet, Q-Alis, Camp del Lledoner.
9. Aprovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia (PAESC).
10. Aprovació de l'adhesió al protocol comarcal per l'abordatge de les violències sexuals al Bages.
11. Aprovació del nomenament del Jutge/essa de Pau titular i substitut/a pel període 2022-2026.
12. Assumptes sobrevinguts.
13. Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del núm. 1197 al 1194 de juliol i del 1195 al 1363 d’agost de 2022 i de les actes de les Juntes de Govern Local de 19 i 26 de juliol i de 6 de setembre de 2022.
14. Informes de Presidència i/o Regidories.
15. Precs i preguntes.