Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal del 30 de maig de 2024

A partir de les 19:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i a través del canal de Youtube
Ple municipal del 30 de maig de 2024.

Aquest dijous, 30 de maig, a les 19.00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple municipal. En aquest ple hi pot assistir públic presencial i es pot seguir pel canal oficial de Youtube de l'Ajuntament. L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la Corporació de 25 d’abril i de 14 de maig de 2024.
 2. Aprovació de l'expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  9/2024,  modalitat  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
 3. Donació de compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 1r trimestre de 2024.
 4. Aprovació de la  ratificació  del  Decret  d’Alcaldia  número  866  de  14  de  maig  de  2024 d’aprovació de la 2a actualització de preus del projecte per la rehabilitació del Mas Llobet per a usos culturals.
 5. Aprovació inicial del   projecte   executiu   d'una   instal·lació   solar   fotovoltaica   per autoconsum a l'edifici de Cal Gallifa.
 6. Aprovació inicialdel projecte executiu d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a l'Escola Ametllers.
 7. Aprovació inicial del  projecte  executiu  d'una  xarxa  de  biomassa  a  l'Escola  Collbaix  i l'Escola Joncadella.
 8. Aprovació inicial del  projecte  executiu  d'adequació  del  sistema  de  climatització  de l'Escola Ametllers.
 9. Aprovació provisional de  la  modificació  puntual  del  POUM  en  l'àmbit  del  sector "Mafrica".
 10. Aprovació inicial de l'actualització del Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica.
 11. Aprovació de la Declaració de Vilanova i la Geltrú per a l'ambició climàtica.
 12. Aprovació de la  ratificació  del  Decret  d'Alcaldia  número  924  de  24  de  maig  de  2024 d'aprovació de la modificació del PCAP del contracte de servei públic de l'Escola Bressol el Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada, per rectificació d'un error de fet.
 13. Assumptes sobrevinguts.
 14. Donació de compte  dels  Decrets  d’Alcaldia  dictats  des  del  núm.  584  al  774  del  mes d'abril de 2024 i de les actes de les Juntesde Govern Local de 18 i 25 d'abril i de 2,9 i 16 de maig de 2024.
 15. Informes de Presidència i/o Regidories.
 16. Precs i preguntes.