Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Stop Influença Aviària

Comunicat sobre l’adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per la prevenció de la Influença Aviària d’Alta Patogenicita
Stop Influença Aviària.

Atesa la situació epidemiològica vers la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) a la Unió Europea i a l’Estat espanyol, on s’ha confirmat la detecció de IAAP en una explotació d’oques a l’aire lliure a Valladolid, el MAPA ha realitzat una anàlisi del risc que ha resultat amb un augment del risc als municipis inclosos en els annexos II i III de l’Ordre APA/782/2022, que actualitza la llista de municipis establerts a l’Ordre APA/2442/2006.

En aquest sentit, el MAPA ha comunicat mitjançant una Nota la necessitat d’eliminar les autoritzacions establertes als articles 4.3 i 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006 a les zones d’especial risc i d’especial vigilància.

Per tant, als municipis inclosos a l’annex II i III de l’Ordre APA/782/2022 s’eliminen les autoritzacions a les excepcions establertes a l’Ordre ARM3301/2008 pel que fa a les mesures de l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006 i cal aplicar aquestes mesures de prevenció:

Mesures de prevenció (article 5.1)

Prohibició de l’ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure (excepte si disposa d’un sistema per evitar el contacte directe i indirecte d’aus de corral amb aus silvestres, i s’autoritza expressament, prèvia sol·licitud de la persona interessada a l’oficina comarcal corresponent).
Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la Infuença aviària).
Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior, necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

STOP INFLUENÇA AVIÀRIA:

  • Protegeix l'aigua, el menjar i el jaç.
  • Desinfecta el material que entri a la nau.
  • Tanca portes i protegeix sempre les finestres.