Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Factura electrònica

En aquest apartat web trobareu tota la informació i recursos per entendre el circuit de la facturació electrònica: guies, manuals, novetats, normativa...

Què és una factura electrònica?

Com es genera?

Com es signa una factura electrònica?

Com enviar factures?

Com es consulta l'estat d'una factura?

Com comunicar les nostres dades bancàries?

Condicions específiques per a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Dubtes o consultes

efact.png

Què és una factura electrònica?

Una factura electrònica és el document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic, que reemplaça al document físic en paper, però que conserva el seu mateix valor legal amb unes condicions de seguretat no observades en la factura en paper.

Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital que garanteix la seva autenticitat i integritat.

L’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obliga les persones jurídiques (societats, UTEs...) que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública a remetre les factures electrònicament.

Amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat, els terminis i l'agilitat en la tramitació, l'Ajuntament ha establert com a obligatòria la presentació de les factures en format electrònic.

Com es genera una factura electrònica?

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix el marc que s'ha d'aplicar a les factures que s'emeten en el context de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques.

Concretament, a la disposició addicional segona fixa el format de les factures electròniques que les administracions públiques han d'admetre en el registre de factures:

"Les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques s’han d'ajustar al format estructurat de la factura electrònica Facturae, versió 3.2".

Condicions específiques per a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

CIF

El CIF de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada és P0822500E. Cal comprovar que s'ha introduït correctament, ja que és el camp que la bústia de lliurament fa servir per identificar el destinatari de la factura. Si aquest camp és incorrecte, les factures no arriben a l'Ajuntament.

Número de referència

Les factures hauran de portar aquest codi en el camp "Comanda" o en el seu defecte a l'inici de la descripció.

Si no sabeu quin és el codi referència de la factura, poseu-vos en contacte directament amb l'entitat perquè us el faciliti.

Codis DIR3

Els codis DIR3 de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada són els següents:

  • Oficina comptable: L01082188
  • Òrgan gestor: : L01082188
  • Unitat tramitadora: L01082188

Com es signa una factura electrònica? 

Un cop generat el fitxer XML, amb la informació i els requisits establerts, aquest fitxer s’ha de signar electrònicament:

  • directament la persona que l'emet, o
  • una plataforma de tercers, mitjançant un certificat digital reconegut.

La legislació defineix la signatura electrònica reconeguda com una signatura electrònica avançada, que es basa en un certificat reconegut i es genera mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures.

Com enviar factures electròniques? 

Per enviar factures electròniques a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada podeu utilitzar diferents mecanismes:

1.- A través de la bústia de lliurament

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada disposa d'una bústia de lliurament per tal de que pugueu desar-hi la factura electrònica i consultar el seu estat.

Consulteu els manuals d'usuari de la bústia de lliurament:

2.- A través de portals de facturació electrònica gratuïts

A la web de l'AOC es troba una relació de diferents solucions que permeten crear i enviar factures de manera gratuïta oferint possibilitat que el propi portal signi electrònicament les factures sense cap cost.

Entre elles:

3.- A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica

Podeu lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Com es consulta l’estat d’una factura electrònica? 

Podeu consultar l'estat de les factures lliurades a e.FACT i a FACe a la pestanya "consulteu-ne l'estat".

Per fer la cerca, cal emplenar els camps amb les dades de la factura que es vol consultar.

Com comunicar les nostres dades bancàries? 

La fitxa de creditor és d’obligat compliment perquè Tresoreria pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als creditors de l’Ajuntament. Si la fitxa de creditor no es signa amb certificat digital, caldrà fer arribar l’original a l’Ajuntament, bé personalment a les oficines de l’OAC o de tresoreria, o bé enviar-la per correu ordinari.

Cal que estigui validada per l'entitat financera.

Dubtes o consultes 

Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment, teniu a la vostra disposició el servei:

INTERVENCIÓ, TRESORERIA I SERVEIS ECONÒMICS
Carrer Major, 91-93 08250 Sant Joan de Vilatorrada
Telèfon: 93 876 40 40
Adreça electrònica: sjvt.serveieconomic@santjoanvilatorrada.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dijous de 16h a 19h

Dirigeix-te aquí per presentar la factura electrònica.