Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissions informatives

Aquí podràs consultar tota la informació sobre les comissions informatives

Les comissions informatives municipals són òrgans complementaris als òrgans de govern de caràcter assessor i articulador de la participació dels grups municipals. Té per funció l’estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a decisió al Ple municipal o a la Junta de Govern Local.

També s'hi donarà compte de les línies d'actuació dels diferents departaments municipals. Quan el Govern municipal proposi plans d'actuació, aquests seran objecte d'estudi. Els regidors i regidores que ho desitgin faran propostes per al seu millorament en el si de les comissions informatives. Les esmentades comissions han d’estar integrades pels membres que designin els grups polítics municipals, en proporció a la seva representativitat.

On i quan se celebren?

És habitual celebrar-les una vegada al mes, el dijous anterior al Ple. Les comissions podran portar a terme sessions extraordinàries quan ho decideixi la presidència d’aquesta o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del seu nombre legal de membres.

Òrgans

Comissió Informativa d’Hisenda, Organització i Serveis Interns

Aquesta Comissió actuarà també com a Comissió Especial de Comptes. La comissió engloba les matèries relacionades amb les següents regidories:

 1. Hisenda
 2. Recursos Humans
 3. Serveis Interns
 4. Tecnologies, Organització i Transparència
 5. Promoció Econòmica

President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Tecnologies i Serveis Interns

Jordi Solernou Vilalta

Presidenta suplent de la Comissió Informativa d'Hisenda, Tecnologies i Serveis Interns

Laura Trench López 

Vocals de la Comissió Informativa d'Hisenda, Tecnologies i Serveis Interns

Núria València Peñuelas

Àngel Sáez Marcos

Eduard Mata Riu

Mar Osete Márquez

Comissió Informativa de Territori i Seguretat Ciutadana

Aquesta comissió engloba les matèries relacionades amb les següents regidories:

 1. Urbanisme
 2. Obres i Manteniment
 3. Medi Ambient i Acció Climàtica
 4. Habitatge
 5. Seguretat Ciutadana i Mobilitat

President de la Comissió Informativa de Territori i Seguretat Ciutadana

Marc Barons Torras

Presidenta suplent de la Comissió Informativa de Territori i Seguretat Ciutadana

Montserrat Jové Sallés

Vocals de la Comissió Informativa de Territori i Seguretat Ciutadana

Toni Dorado Castaño

Toni Sánchez Laplaza

Eduard Mata Riu

Mar Osete Márquez

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Aquesta comissió engloba les matèries relacionades amb les següents regidories:

 1. Benestar Social
 2. Persones Grans
 3. Cultura
 4. Educació
 5. Esports
 6. Infància
 7. Joventut
 8. Feminismes i LGTBI
 9. Cooperació i Ciutadania
 10. Participació i Barris
 11. Salut
 12. Comerç
 13. Consum
 14. Turisme

Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Iban Hortal Botifoll

Presidenta suplent de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Sílvia Barrios Baena

Vocals de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Adrià Clotet Roig

Elia Tortolero Orejuela

Mireia Traveria Espinalt

Mar Osete Márquez